Publicerat 2022-04-27 · Blogg

Vad väcker ungdomars intresse för influencers?.

I projektet The_Life_of_A.R.T som går ut på att skapa en AI-influencer som inspirerar ungdomar om teknik genomförs nu studier för att förstå vad som kan väcka det intresset hos målgruppen. Målgruppen är unga kvinnor i gymnasieåldern och forskarna Jonas Hallberg (psykologi) och Tobias Arvemo (matematisk statistik) har genomfört en studie för att ta reda på […]

I projektet The_Life_of_A.R.T som går ut på att skapa en AI-influencer som inspirerar ungdomar om teknik genomförs nu studier för att förstå vad som kan väcka det intresset hos målgruppen. Målgruppen är unga kvinnor i gymnasieåldern och forskarna Jonas Hallberg (psykologi) och Tobias Arvemo (matematisk statistik) har genomfört en studie för att ta reda på mer om vilka attribut som väcker just målgruppens intresse för influencers.

Vi har pratat lite med Jonas och Tobias som arbetar med studien som undersöker unga kvinnors inställning till influencers och sociala medier.

Hittills har de intervjuat 11 kvinnor i gymnasieåldern och frågat dem hur de ser på begreppet influencer, vilka influencer som de följer och vilken roll influencer har för dem.

Studien innebär också att ta reda på vilken tillit som målgruppen har till influencer och i vilka ämnen som man kan tänka sig att ta råd från en influencer.

Undersökningen gjordes i semistrukturerade fokusgruppsintervjuer på cirka 45 minuter per grupp. Data är insamlad från unga kvinnor som studerar på teknikutbildningar på gymnasiet men förhoppningen är att det finns medel för att kunna göra samma undersökning på andra gymnasieutbildningar också.

– Frågan är om det finns medel för att kunna göra samma undersökning på andra utbildningar också, säger Tobias Arvemo.

Resultatet är ännu inte sammanställt då transkribering och analys ännu inte är påbörjad.

0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *