Publicerat 2021-09-13 · Blogg

Skapandet av A.R.T.

Christopher Holgersson på VR-företaget Odenity har fått i uppdrag att skapa Högskolan Väst AI-influencer A.R.T. I mitten på september presenteras förslag till avataren. Hur går då skapandeprocessen till? Odenity utgår från det underlag som de har fått från forskarlaget på Högskolan Väst med data kring vad målgruppen föredrar. Därefter jobbar VR-företaget i fem olika steg: […]

Christopher Holgersson på VR-företaget Odenity har fått i uppdrag att skapa Högskolan Väst AI-influencer A.R.T. I mitten på september presenteras förslag till avataren. Hur går då skapandeprocessen till?

Odenity utgår från det underlag som de har fått från forskarlaget på Högskolan Väst med data kring vad målgruppen föredrar. Därefter jobbar VR-företaget i fem olika steg:

Steg 1 konceptualisering – vi tar fram enklare konceptskisser på förslag på hur avataren kan tänkas se ut.

Steg 2 modellering – när vi bestämt oss hur avataren ska se ut bygger vi upp själva 3d modellen.

Steg 3 texturering – här UV-mappar vi modellen d.v.s. vi vecklar ut 3d modellen så att vi får en 2d bild som vi sedan använder för att kunna rita på vår 3d modell. Nu kan vi fortsätta med detaljer som hudtoner, ögonform, frisyr, kanske tatueringar m m.

Steg 4 riggning – därefter riggar vi modellen dvs skapar ett slags skelett inuti som gör att man kan börja ställa modellen i olika poser. Riggningen behövs också inför det femte steget.

Steg 5 animering – modellen kommer till liv genom att vi lägger till rörelser.

-När vi är nöjda och ska presentera renderar vi ut avataren och placerar in den i miljöer. Det är här vi får fram resultatet som alla kommer att se och vi då kommer att presentera i mitten på september berättar Christopher Holgersson på Odenity.

Han fortsätter:

-Vad som är viktigt är att det ska kännas realistiskt och att avataren smälter in bra i sin omgivning. Det här är en influencer-persona som ska kunna delta och kännas som den verkligen är på plats. Därför jobbar jag mycket med att få materialen på modellen att se så verkliga ut som möjligt.  Jag ser verkligen fram emot att presentera vårt förslag för Högskolan Väst.

0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *