Publicerat 2021-05-25 · Nyheter

Surfar den yngre generationen säkrare på internet?.

Den allmänna uppfattningen är nog att våra ungdomar, som växt upp med internet och sociala medier, har en större vana av tekniken samt ett säkrare beteende än äldre. Samt att äldre oftare blir utsatta och lurade. Men stämmer detta verkligen? Den frågan har Vilma Bragander och Madeleine Berner undersökt i sitt examensarbete på  utbildningen Nätverksteknik […]

Den allmänna uppfattningen är nog att våra ungdomar, som växt upp med internet och sociala medier, har en större vana av tekniken samt ett säkrare beteende än äldre. Samt att äldre oftare blir utsatta och lurade. Men stämmer detta verkligen? Den frågan har Vilma Bragander och Madeleine Berner undersökt i sitt examensarbete på  utbildningen Nätverksteknik med IT-säkerhet vid Högskolan Väst. 

Slutsatsen, i examensarbetet (Bragander, Berner, 2021) är väldigt tydlig och lite skrämmande. Den visar att ungdomar mellan 16 och 25 år är den grupp som oftast faller offer för cyberangrepp. Den visar även att personer i åldrarna 26 till 35 har en något förhöjd risk medan personer över 65 år råkar ut för mycket färre incidenter. Med incidenter menas att någonting dåligt faktiskt hände, att ett konto blev kapat eller att man blev av med personlig information. 

Totalt deltog 262 personer i undersökningen som genomfördes under februari 2021. De undersökte hur många som blivit utsatta för attacker inom fyra olika kategorier, se figur 1.   Figur 1. Antal tillfrågade som fallit offer för cyberangrepp fördelat över ålderskategorierna. 

Resultatet visar tydligt att nästan två av fem personer mellan 26 och 35 år har fått minst ett konto hackat. Siffran är lite lägre för de något yngre, men 27% är fortfarande väldigt mycket. Jämför detta med att de två grupperna över 51 år ligger på 11% respektive 4%. Även om 4% är fyra procentenheter för mycket så innebär det att det är nästan 10 gånger vanligare att en 26 till 35-åring har tappat kontrollen över ett konto än någon som är över 65.

– Att ungdomar oftare skulle falla offer för cyberangrepp var inte vad vi förväntade oss. Det fick oss att fundera över om det berodde på att ungdomar är mer aktiva på sociala medier eller om de har en lägre riskmedvetenhet, berättar Madeleine.  

Detta fick dem att titta närmare på hur populära olika plattformar är i de olika åldersgrupper och om attacker var vanligare på vissa plattformar än på andra. Det är egentligen bara TikTok som sticker ut. TikTok är helt uppenbart en plattform för de yngre.  Snapchat, Steam, TikTok och Twitter oftare används av 16-35-åringar än av äldre. Är det då på dessa plattformar som de blir attackerade?

Svaret på denna fråga är nej, även om figur 2 visar att det sker en del oegentligheter på dessa plattformar så är det väldigt lite jämfört med till exempel Facebook, mail eller Messenger. Det är till och med så att personer över 65 år råkar ut för fler oegentligheter över mail än alla andra tekniker tillsammans. 

Figur 2. Andel av varje åldersgrupp som blivit utsatta för lyckade cyberangrepp fördelat över de plattformarna. 

 Den högre utsattheten i gruppen 16 till 35 år beror alltså inte på att de använder andra plattformar än äldre, har de då en högre riskmedvetenhet? För att komma underfund med detta undersökte Vilma och Madeleine hur de såg på lösenordshantering och publika nätverk. 

Det visade sig då att personer under 35 år oftare använder tvåfaktorsautentisering och skapar lite säkrare lösenord. Men personer över 51 år använder fler olika lösenord och byter dem oftare. De undersökte även riskmedvetenheten kopplat till publika nätverk och där visade det sig att 16-35-åringar har färre betänkligheter och kan tänka sig att göre fler riskfyllda handlingar. 

– Våra resultat visar att det finns ett högre säkerhetstänk hos äldre respondenter. De beter sig säkrare när de är anslutna till publika nätverk och använder fler olika lösenord än den yngre generationen, förklarar Vilma. 

Figur 3 nedan, innehåller en sammanställning av de viktigaste punkterna från examensarbetet. 

Figur 3. Sammanfattning av de viktigaste punkterna. 

 Vilma Bragander, Madeleine Berner (2021), Surfar den yngre generationen säkrare på internet?, Examensarbete: Nätverksteknik med IT-säkerhet, Institutionen för Ingenjörsvetenskap, Högskolan Väst, Sverige. 

0