Publicerat 2021-03-23 · Nyheter

Att prata med unga om teknik.

För några veckor sedan gick digitala Futurum av stapeln. Futurum är Innovatum Science Centers programdagar för gymnasiet. Eventet har arrangerats i flera år och i olika former. Det riktar sig till gymnasieelever i Fyrbodal med inriktning teknik och natur. Teknikintresset hos unga minskar och under många år har antalet sökande till teknikutbildningar minskat. I och […]

För några veckor sedan gick digitala Futurum av stapeln. Futurum är Innovatum Science Centers programdagar för gymnasiet. Eventet har arrangerats i flera år och i olika former. Det riktar sig till gymnasieelever i Fyrbodal med inriktning teknik och natur.

Teknikintresset hos unga minskar och under många år har antalet sökande till teknikutbildningar minskat. I och med detta riskerar Sverige inom en snart framtid ha brist på ingenjörer

Genom Futurum vill Innovatum Science Center stimulera unga till att välja utbildningar och yrken inom teknik och naturvetenskap och bidra till samhällets kompetensförsörjning. Detta är också ett av huvudsyftena med vårt projekt The_Life_of_A.R.T.  I vårt projekt vill vi skapa en artificiell influencer med uppgift att inspirera unga om teknik med teknik.

En av forskarna i projektet  Andreas de Blanche fick en förfrågan om att spela in en föreläsning till digitala Futurum om hur det är att arbeta som forskare och lärare inom Artificial Research and Technology, vad teknik innebär och framförallt om vårt projekt The_Life_of_A.R.T. Han förklarar:

-Det är viktigt att förklara och berätta för ungdomar vad man jobbar med och vad teknik innebär. Jag fick möjlighet att digitalt prata med våra ungdomar om vad man gör som forskare, vad teknik är och inspirera unga om teknik med teknik.

0