Publicerat 2021-01-20 · Nyheter

Studentprojekt digital artefakt.

Rebecca Millby Erlandsson är en av studenterna som har deltagit i kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling där de fått i uppgift att skapa en digital artefakt. Syftet med att skapa den digitala artefakten är att få tjejer i åldern 13 – 19 år att bli mer intresserade av projektet The_Life_of_A.R.T. “Uppgiften var att skapa en […]

Rebecca Millby Erlandsson är en av studenterna som har deltagit i kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling där de fått i uppgift att skapa en digital artefakt. Syftet med att skapa den digitala artefakten är att få tjejer i åldern 13 – 19 år att bli mer intresserade av projektet The_Life_of_A.R.T.

“Uppgiften var att skapa en digital artefakt med syftet att locka den tänkta målgruppen till projektet The_Life_of_A.R.T. Vi började med att undersöka vår målgrupp, allt från målgruppens intressen till vad faktiskt teknik betyder för dem bland mycket annat. Därefter skapade vi vår artefakt baserad på undersökningen. Resultatet blev två olika infographics med olika syften och innehåll,” berättar Rebecca.

– Hur upplevde du det här projektet/uppgiften?
Jag tyckte det var ett roligt och givande projekt. Att få skapa en produkt utifrån en kunds önskemål är alltid väldigt givande då formatet blir mest likt verkligheten för vår del!

– Vad har varit den största utmaningen?
Att få innehållet intressant och att passa vår målgrupp. Men främst att jobba i grupp, vi är många duktiga individer med många olika åsikter så det gällde att kompromissa och göra det bästa med vårt arbete.

– Kan du kortfattat beskriva ert projekt?
Vi tyckte att det var väldigt svårt att skapa något som skulle passa för målgruppen 13-19 åriga tjejer. Det är en väldigt stor skillnad på någon som är 13 och någon som är 19 år. Därför valde vi att skapa två olika infographics där den ena var mer anpassad för 13-16 och den andra 17-19 år. I vår undersökning fick vi en ganska bra inblick i hur olika de tänker. Den yngre delen vet inte vad de vill bli, men de vill ha roligt. Medan den äldre delen av målgruppen hade helt andra värderingar, där var det fokus på att bli framgångsrik och att tjäna pengar! Detta gjorde att vårt innehåll på våra infographics blev olika till både utseende, men också till innehåll.

Den första artefakten hade mer fokus på den yngre målgruppen med innehållet: ”tuffa, fräcka saker man kan stöta på inom teknik”. Det finns t.ex. robotar som ska locka den yngre målgruppen. Den är enkel och inspirerande.

Den andra artefakten, med fokus på den äldre målgruppen, är mer formell och har betydligt mer innehåll. Här valde vi att plocka fram 8 olika jobb som finns inom teknikbranschen. Spännande jobb med en lockande text.

Tanken är att artefakterna ska vara lockande och att man ska vilja läsa vidare. Vill man därefter veta ännu mer kan man besöka The_Life_of_A.R.T.

– Hur blev resultatet?
Redovisningen gick väldigt bra. Vi fick väldigt bra frågor som vi också upplevde att vi hade väldigt bra svar för. Det var också kul att en representant från projektet var med och kunde ställa sina frågor. Vi som grupp är väldigt nöjda över resultatet i helhet! Jag hoppas att vi i klassen har inspirerat de som arbetar i projektet då vi alla hade helt olika artefakter. Alla var unika, men också väldigt bra, avslutar Rebecca.

0