Publicerat 2020-12-30 · Nyheter

Studenter på Högskolan Väst skapar digital artefakt.

Nu startar studentprojektet som ska skapa en digital artefakt. För de studenter som läser Digitala medier på Högskolan Väst avslutas den sista läsperioden med den spännande uppgiften att ta fram och demonstrera en digital artefakt för en specifik målgrupp.  Under 3 veckor kommer studenterna i kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling lära sig hur man tar […]

Nu startar studentprojektet som ska skapa en digital artefakt. För de studenter som läser Digitala medier på Högskolan Väst avslutas den sista läsperioden med den spännande uppgiften att ta fram och demonstrera en digital artefakt för en specifik målgrupp. 

Under 3 veckor kommer studenterna i kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling lära sig hur man tar fram en entreprenöriell och hållbar applikation. Projektet The_Life_of_A.R.T är ett möjligt case att utgå från där man utifrån en förståelse för målgruppen unga tjejer 13 – 19 år skapar en artificiell influencer som ska kunna bibehålla och kanske rentav öka målgruppens intresse för teknik och även viljan att studera teknik.

– Inom kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling har vi under många år arbetat med konkreta projekt både inom högskolan och med externa uppdragsgivare. I år har studenterna uppdraget att skapa en digital artefakt/applikation som informerar om influencern ”The Life of A.R.T” speciellt riktat till målgruppen unga tjejer 13 – 19 år, säger Lennarth Bernhardsson, universitetsadjunkt på avdelningen för media och design på Högskolan Väst.

Studenterna kommer arbeta kreativt utifrån den kännedom om målgruppen som de får fram genom undersökningar och skapande av personas. I uppgiften ingår även att det förslag till verktyg för informationskampanj som studenterna arbetar fram skall beakta dels nytänkande och dels olika hållbarhetsfrågor. De skall argumentera för sina förslag och även demonstrera, utifrån modeller för kreativitet och valda mål från de Globala målen.

– Vi hoppas på 5 nytänkande förslag från grupperna som också stödjer hållbarhet, avslutar Lennarth Bernhardsson.

För mer information om projektet: https://art.hv.se/

Vid frågor kontakta: Lennarth Bernhardsson lennarth.bernhardsson@hv.se 0520 – 223506

 

0