Publicerat 2020-12-14 · Blogg

Att generera och analysera data om influencers.

Vi arbetar på för fullt med att färdigställa första versionen av programmen för datainsamling och analys. Det första målet är ju att lyckas genomföra en första iteration där vi tar oss igenom alla steg i datahanterings och analysprocessen. Resultatet kommer inte att bli perfekt och det kommer att krävas lite manuellt arbete denna första gång.  […]

Vi arbetar på för fullt med att färdigställa första versionen av programmen för datainsamling och analys. Det första målet är ju att lyckas genomföra en första iteration där vi tar oss igenom alla steg i datahanterings och analysprocessen. Resultatet kommer inte att bli perfekt och det kommer att krävas lite manuellt arbete denna första gång.  Det finns många utmaningar i projektet som inte ännu är lösta, men om de varit det så hade det ju inte varit forskning…

Den övergripande, och i nuläget största utmaningen är att identifiera konton från personer i målgruppen och att utifrån dem hitta influensers för målgruppen. Bara för att ett konto är ett ”influencerkonton” så innebär ju inte det att det är giltigt för vår målgrupp och på samma sätt kan det finnas konton som inte är ”influencers” men som influerar målgruppen. Vårt mål är ju det senare och i dagsläget vet vi inte riktigt vad vi kommer att finna, även om våra preliminära tester har gett oss en del indikationer.

För att kunna hitta en influencer så måste vi först förstå vad en influencer är. En influencer är person med många följare som har förtroende för personen. Hur skall vi då kunna hitta den som är en influencer som är intressant för vår målgrupp? Vår idé för detta är att hitta personer med många följare och med många följare inom den målgrupp som vi undersöker.

Att identifiera målgrupps- och influencerkonton kan verka enkelt, men saker är oftast inte så enkla som de verkar. Bara en så enkelt sak som att ta reda på ålder och kön på en kontoinnehavare på instagram är svårare än man kan tro. Man kan inte bara slå upp denna information utan den måste (som en statistiker säger) skattas. Det innebär att vi för varje användare måste konstruera ett sätt där vi, baserat på information från kontot, kan uppskatta (beräkna) ålder och kön. Det räcker inte att beräkna en ålder, vi behöver kunna beräkna den bra och så korrekt som möjligt. För att kunna göra en så korrekt skattning som möjligt använder vi oss av flera olika indikatorer och grupperar kontona baserat på dessa. Det är naturligtvis viktigt att använda bra indikatorer då vi behöver känna till dessa egenskaper för att kunna avgöra om en person tillhör vår målgrupp eller ej. Anledningen till att vi behöver målgruppens konton är ju för att ta reda på vilka influencers som influerar dem.

När det är gjort så har vi konstruerat ett program som letar efter influencers för målgruppen. Principen för hur vi går till väga är att:

  • Starta med ett konto inom målgruppen.
  • Titta på alla konton som det kontot följer.
    a) Har kontot många följare, notera det som ett möjligt influencerkonto.
    b) Är kontot inom målgruppen, starta om på 1) baserat på det kontot.
    c) Är kontot inte inom målgruppen kanske det följer någon inom målgruppen.
  • De influencerkonton som följs av flest inom målgruppen utgör sedan influencerlistan.

Nästa steg är att från listan av populära influencers analysera vilka liknande ”personlighetsdrag” som dessa influencers har. Exempelvis, inläggsfrekvens, hur deras inlägg ser ut och hur de kan klassificeras. Här kommer en mix av automatiska och manuella metoder att användas men vi återkommer till det senare i processen.

Ha det bra tills nästa uppdatering.

Andreas & Tobias

0

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *