Om projektet

Teknikintresset hos unga minskar och under många år har antalet sökande till teknikutbildningar stadigt sjunkit. I och med detta riskerar Sverige att inom en snar framtid ha en ansenlig brist på ingenjörer. Därför drar Högskolan Väst nu igång projektet The Life of A.R.T. och skapar en artificiell influencer med uppgift att inspirera ungdomar om teknik.

Första delen av projektet går ut på att ta fram en AI-lösning som ska som skannar data på sociala medier och identifierar intressen och beteenden hos målgruppen. Här kan du följa utvecklingen av projektet.

Nyheter och blogg

2021-05-11 ·

Nyheter

Högskolan Väst samarbetar med Odenity.

Odenity är ett företag som arbetar med AR, VR och AI. The_Life_of_A.R.T-projektet har kommit ett steg till på vägen genom att forskare på Högskolan Väst har analyserat en mängd data från den utvalda målgruppen: unga tjejer som man hoppas ska börja intressera sig för teknik. Odenity har nu fått i uppdrag att genom målgruppsanalysen skapa […]

2021-04-22 ·

Nyheter

Datatolkning och 3D-visualisering.

Andreas de Blanche och Tobias Arvemo är två av forskarna på Högskolan Väst i projektet. I den här filmen pratar de om datatolkning och 3D-visualisering. Christopher Holgersson från Odentity berättar även om sin roll i projektet. 

2021-03-23 ·

Nyheter

Att prata med unga om teknik.

För några veckor sedan gick digitala Futurum av stapeln. Futurum är Innovatum Science Centers programdagar för gymnasiet. Eventet har arrangerats i flera år och i olika former. Det riktar sig till gymnasieelever i Fyrbodal med inriktning teknik och natur. Teknikintresset hos unga minskar och under många år har antalet sökande till teknikutbildningar minskat. I och […]

2021-01-20 ·

Nyheter

Studentprojekt digital artefakt.

Rebecca Millby Erlandsson är en av studenterna som har deltagit i kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling där de fått i uppgift att skapa en digital artefakt. Syftet med att skapa den digitala artefakten är att få tjejer i åldern 13 – 19 år att bli mer intresserade av projektet The_Life_of_A.R.T. “Uppgiften var att skapa en […]

2020-12-30 ·

Nyheter

Studenter på Högskolan Väst skapar digital artefakt.

Nu startar studentprojektet som ska skapa en digital artefakt. För de studenter som läser Digitala medier på Högskolan Väst avslutas den sista läsperioden med den spännande uppgiften att ta fram och demonstrera en digital artefakt för en specifik målgrupp.  Under 3 veckor kommer studenterna i kursen Entreprenörskap och Hållbar utveckling lära sig hur man tar […]

2020-12-14 ·

Blogg

Att generera och analysera data om influencers.

Vi arbetar på för fullt med att färdigställa första versionen av programmen för datainsamling och analys. Det första målet är ju att lyckas genomföra en första iteration där vi tar oss igenom alla steg i datahanterings och analysprocessen. Resultatet kommer inte att bli perfekt och det kommer att krävas lite manuellt arbete denna första gång.  […]

2020-12-02 ·

Nyheter

Forskarsamtal – Ungdomar och sociala medier.

Beata Jungselius, doktor i tillämpad informationsteknologi, delar med sig av det viktigaste du behöver veta om ungdomar och sociala medier, influencers och även artificiella sådana.

2020-11-23 ·

Nyheter

Studenter undersöker varför vissa influencers är populära.

Teknikintresset hos unga minskar och antalet sökande till teknikutbildningar sjunker, med en brist på ingenjörer som följd. Därför vill Högskolan Väst skapa en artificiell influencer som ska inspirera särskilt unga tjejer om teknik. Som en del i projektet har studenter som läser 3D-animation och visualisering och Digitala medier involverats för att undersöka varför vissa influencers […]

2020-10-07 ·

Nyheter

Forskarsamtal – Tjejer och teknik.

Genom projektet The Life of A.R.T försöker Högskolan Väst inspirera ungdomar, och speciellt tjejer, att välja en framtid inom teknik. Men varför är det så viktigt? Här berättar Linn Gustavsson, forskare inom människa-maskin-interaktion på Högskolan Väst, varför det är så viktigt med blandade grupper. Se alla Högskolan Västs filmer på Youtube

2020-10-07 ·

Nyheter

Forskarsamtal – Influencers och seeds.

I projektet The Life of A.R.T skapas en artificiell influencer för att inspirera unga kring teknikämnen. Influencern ska modelleras efter andra influencers som är populära bland ungdomar, men hur kan man veta exakt vilka de är? Se fler av Högskolans Västs filmer på Youtube

Kontakt

Maria Derner

Projekt, press & kommunikationsansvarig

Telefon: 0520 223 070
Mobil: 0739 013 306
E-post: Maria.derner@hv.se

Andreas de Blanche

Forskningsansvarig

Telefon: 0520 223 257
Mobil: 0721 600 183
E-post: andreas.de-blanche@hv.se